Декларация на Асатана

gcphc-declaration_page-0001.jpg
gcphc-declaration_page-0002.jpg
gcphc-declaration_page-0003.jpg

Образование по естествена медицина и терапия, програма за кариерно развитие за работещи възрастни, Световен институт по естествена медицина, Япония, дистанционно обучение

gcphc-declaration_page-0004.jpg
gcphc-declaration_page-0005.jpg
gcphc-declaration_page-0006.jpg
gcphc-declaration_page-0007.jpg
gcphc-declaration_page-0008.jpg
gcphc-declaration_page-0009.jpg
gcphc-declaration_page-0010.jpg
gcphc-declaration_page-0011.jpg
gcphc-declaration_page-0012.jpg