Изследвания и разработки
WONM Graduate University Азия Япония

Антитуморна имунобиозелена клетка (IBGC)

Образование по естествена медицина и терапия, програма за кариерно развитие за работещи възрастни, Световен институт по естествена медицина, Япония, дистанционно обучение

Ето главния уебсайт на IBGC

https://www.biogreencell.com/ 

Развитие и страна на произход: САЩ, Израел, Уругвай

 

За информация относно разработването на нови здравословни напитки с помощта на този неразреден разтвор и

Тестове за потвърждение на доказателства и др. са достъпни на https://www.wonmu-japan.com/

НПО на ООН, Международна асоциация за подкрепа на кариерата, Японски институт по естествена медицина