Образование по естествена медицина / терапия, Програма за кариерно развитие за възрастни, Световен университет по естествена медицина, Японско училище, дистанционно обучение

WONM Guraduate University Asia-Japan School

Интернет дипломиран университет

Природни средства: Неинвазивни чрез насоки за подобряване на живота (науки за околната среда, физически, психологически и поведенчески подходи и др.), диетична терапия (антивирусни, антибактериални компоненти и др.), ботаническа биотерапия (вътрешно активиране на α-интерферон и др.) Да се възстанови.

Ние сме международна организация за подкрепа на тези, които искат да станат терапевт на физик (включително лекар).

Факултет по естествена медицинска терапия

Специален майсторски курс за възрастни

1. 1. Сертифициран международен натуропатичен отдел

Продължаващ лекарски курс

2. 2. Катедра по естествена медицина Доктор

Факултет по алтернативна медицина и терапия

Допълнителни курсове Магистър курс

1. 1. Интегративна онкология  дивизия

2. 2.  Функционално отделение за хранителни науки